De F.D. Roosevelt Loge is een Winschoter Odd Fellow Loge.

Wat Odd Fellows zijn? Betrokken mensen! Wij voelen ons een met de wereld waarin we leven. Het Odd Fellowship is geen religie maar een levenshouding. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de wereld. We gaan uit van humanitaire beginselen en vinden ethisch handelen belangrijk.

Voor Odd Fellows zijn alle mensen gelijk ongeacht ras, geloof, geaardheid, opleiding of maatschappelijke positie. Het gaat er bij ons niet om wat je bent, maar wie je bent. Wij willen iedereen respecteren, zonder vooroordeel en van elkaar leren. Onze loge avonden zijn op de woensdagavonden van de oneven weken in het Odd Fellow gebouw aan het Schönfeldplein in Winschoten.

Het eerste deel van de avond luisteren we in de bezinningsruimte naar elkaars verhaal, levensvisie en ervaring. We zoeken bezinning en denken na over wat echt belangrijk is. Zo stimuleren en inspireren wij elkaar in vertrouwde sfeer en werken we aan onze eigen persoonlijke groei. De bijdragen worden afgewisseld met muziek.
Onze loge avonden geven ons nieuwe inzichten en verdieping, maar ook rust

Het tweede deel van de avond is informeler en er is ruimte voor gezelligheid. Regelmatig worden er lezingen gehouden. Het ondersteunen van humanitaire doelen door middel van acties beschouwen wij ook als een van onze taken. Door goed handelen willen we onze bijdrage leveren aan een betere wereld.

Onze loge is een van de ruim 50 Odd-Fellowloges in Nederland. De Odd Fellows zijn mensen die streven naar een betere wereld, en die gezamenlijk hun betrokkenheid bij de wereld vorm willen geven. De (internationale) beweging van de Odd Fellows kent een eerbiedwaardige, meer dan twee eeuwen lange, traditie die is ontstaan in de Angelsaksische wereld toen werklieden zich aaneensloten in groepsverband om elkaar daadwerkelijk steun en solidariteit te bieden, in een tijd dat er nog geen verzorgingsstaat was. Vanuit die begintraditie hebben de Odd Fellows zich ontwikkeld tot een internationale orde die op lokaal niveau is georganiseerd in groepen mannen en vrouwen (‘loges’ genaamd) die elkaar regelmatig ontmoeten om elkaar in de individuele en spirituele ontwikkeling te stimuleren, om te zoeken naar zingeving, en gezamenlijk te werken aan een betere wereld.

 

Meer informatie over de Odd Fellows in het algemeen vindt u op http://www.oddfellows.nl/home
De F.D. Roosevelt Loge bestaat uit enkele tientallen mannen uit Winschoten en omgeving die gezamenlijk de genoemde idealen proberen te verwezenlijken. Er zijn in Winschoten 4 OF-loges, waarvan de F.D. Roosevelt Loge er één is; er zijn 2 loges voor mannen en 2 voor vrouwen, zie http://winschoten.oddfellows.nl/

 

De F.D. Roosevelt Loge is opgericht in 1952. De oprichters kozen voor de naam van de in 1945 overleden Amerikaanse president F.D. Roosevelt, wiens naam verbonden is met een sterk sociaal programma om de Amerikanen door de economische crisis van de jaren ’30 te loodsen, en die als leider van de geallieerden de strijd tegen het nazisme in de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk succesvol heeft aangebonden.

 

De Rooseveltloge biedt de leden:

  • een thuisbasis in de vorm van tweewekelijkse bijeenkomsten (op de woensdagavond), die voor een deel bestaan uit een besloten bijeenkomst, en voor een deel uit een informele bijeenkomst; daarbij wordt in de besloten bijeenkomst in vertrouwelijkheid gewerkt aan geestelijke verdieping, terwijl de informele bijeenkomst vaak in het teken staat van gezellig en vriendschappelijk samenzijn, maar vaak ook benut wordt voor voordrachten en lezingen
  • de leden van de loge streven naar onderlinge vriendschappelijke betrekkingen, en geven de onderlinge betrokkenheid en solidariteit concreet gestalte door ook buiten de vaste bijeenkomsten om elkaar aandacht te geven bij zowel feestelijke als zorgelijke aangelegenheden
  • het organiseren van lezingen over culturele, historische en filosofische thema’s, en aldus te streven naar intellectuele en spirituele verdieping van de leden
  • het bijdragen aan de maatschappij door het organiseren van activiteiten (vaak in samenwerking met de drie andere Winschoter Odd-Fellow Loges) met als doel financiële steun te bieden aan maatschappelijk nuttige activiteiten die zonder die steun niet of moeilijker van de grond zouden komen; daarbij gaat het steeds om concrete en tamelijk kleinschalige activiteiten dicht bij huis.

Om die reden zijn OF-loges ook aangemerkt als ANBI-instellingen.