De spreuk van de maand

Juist vandaag ;         erger je niet

maak je geen zorgen              wees dankbaar

werk hard aan jezelf              wees vriendelijk tegen iedereen

Waarom Odd Fellows?

Wij, Odd Fellows, zijn mannen en vrouwen die zich interesseren voor de wereld om ons heen. Wij voelen ons in ons denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Ethisch handelen staat daarbij voorop. De meeste Odd Fellows zijn actief op maatschappelijk gebied, individueel of samen met andere leden. Onze activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op de naaste omgeving. Het uiteindelijke streven is harmonie onder de mensen.

Doelstelling

Gewone mensen op zoek naar meer diepgang in hun leven. Individuen die iets willen betekenen voor de medemens en die zichzelf daarbij willen ontwikkelen. Wij Odd Fellows verschillen in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht van elkaar. Wij zijn lid geworden omdat we op enig moment in ons leven behoefte hadden aan méér dan carrière, gezin en sportvereniging alleen.

Daarbij gaat het niet om wat je bent, maar vooral om wie je bent.

Odd Fellowweek 2019

De werkgroep, bestaande uit leden van de vier Winschoter loges, hebben binnen het kader van het 200 jarig bestaan van de wereldwijde organisatie “Odd Fellows”, op 12 april 2019 een Openbare lezingavond georganiseerd in de Marktpleinkerk te Winschoten. De werkgroep...

Lees meer

Open zitting 24 april

Zet in uw agenda; Woensdag 24 april Openbare zitting in het logegebouw. Daarna lezing door Fokke Fennema met als onderwerp: "Psychologisch effect bij mensen in het aardbevingsgebied." Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom!

Lees meer