De spreuk van de maand

Juist vandaag ;         erger je niet

maak je geen zorgen              wees dankbaar

werk hard aan jezelf              wees vriendelijk tegen iedereen

Waarom Odd Fellows?

Wij, Odd Fellows, zijn mannen en vrouwen die zich interesseren voor de wereld om ons heen. Wij voelen ons in ons denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Ethisch handelen staat daarbij voorop. De meeste Odd Fellows zijn actief op maatschappelijk gebied, individueel of samen met andere leden. Onze activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op de naaste omgeving. Het uiteindelijke streven is harmonie onder de mensen.

Doelstelling

Gewone mensen op zoek naar meer diepgang in hun leven. Individuen die iets willen betekenen voor de medemens en die zichzelf daarbij willen ontwikkelen. Wij Odd Fellows verschillen in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht van elkaar. Wij zijn lid geworden omdat we op enig moment in ons leven behoefte hadden aan méér dan carrière, gezin en sportvereniging alleen.

Daarbij gaat het niet om wat je bent, maar vooral om wie je bent.

Roosevelt lezing ‘Water(s)nood Oost Groningen’

We leven in een tijd van flinke weersveranderingen. Perioden van grote droogte en ongekende regenval komen steeds vaker voor, ook in ons land. Kunnen we het vele regenwater dat via de grote rivieren wordt aangevoerd plus de regen die hier in overvloed kan vallen in de...

Lees meer