We leven in een tijd van flinke weersveranderingen. Perioden van grote droogte en ongekende regenval komen steeds vaker voor, ook in ons land. Kunnen we het vele regenwater dat via de grote rivieren wordt aangevoerd plus de regen die hier in overvloed kan vallen in de toekomst nog wel lozen uit ons laaggelegen gebied?

En wat bij perioden van grote droogte? Onze vraag naar drinkwater stijgt, boeren willen beregenen en ook andere bedrijven hebben een steeds grotere waterbehoefte.

Daarbij lopen de waterbedrijven nu al tegen hun productie grenzen aan.

Hoe was het vroeger, hoe is het nu en hoe zal het in de toekomst zijn?

Houden we over 25 jaar nog droge voeten en komt er dan nog helder water uit de kraan?

Er lijken belangrijke keuzes gemaakt te moeten worden.

Op woensdag 5 juni is de lezing ‘Water(s)nood Oost Groningen’ als onderdeel van de themadag WaterWerk. Dat is een samenwerking van het Dollard College op de Campus, het Waterbedrijf Groningen en het Waterschap Hunze en Aa’s, op initiatief van de Roosevelt Loge.

’s Morgens maken de leerlingen techniek van het Dollard College van de Campus kennis met het Waterbedrijf Groningen en het Waterschap Hunze en Aa’s. De leerlingen komen in aanraking met de technische beroepen en gaan na wat de impact van hun eigen watergebruik op de regio is.

’s Avonds is de Roosevelt Lezing ‘Water(s)nood Oost Groningen’ op de Campus in Winschoten.

Mario Post, Omgevingsmanager van het Waterbedrijf Groningen, en Ronald Leeraar, Gebiedshydroloog van het Waterschap Hunze en Aa’s, spreken die avond over dit actuele thema.

De lezing is in het gebouw van de Campus aan de P.C. Hooftlaan 1 in Winschoten.

De aanvang is om 19.50 uur, de toegang is vanaf 19.30 uur

Iedereen is welkom en de toegang is gratis.