F.D. Roosevelt Loge schenkt 700 euro aan Leger des Heils.

Sinds enige tijd vinden de F.D. Roosevelt Loge en de Guldenroede Club van de Odd Fellows onderdak in het gebouw van het Leger des Heils in Winschoten. Op woensdagavond 1 maart waren de dames kapitein Bineke Berkenbosch en Fokje Cnossen in hun eigen gebouw te gast bij...