F.D. Roosevelt Loge schenkt 700 euro aan Leger des Heils.

Sinds enige tijd vinden de F.D. Roosevelt Loge en de Guldenroede Club van de Odd Fellows onderdak in het gebouw van het Leger des Heils in Winschoten. Op woensdagavond 1 maart waren de dames kapitein Bineke Berkenbosch en Fokje Cnossen in hun eigen gebouw te gast bij...

Logezitting ten tijde van het Coronavirus.

Op 2 september is de Roosevelt Loge voor het eerst sinds de Lock down weer bijeen geweest. Deze keer vanwege ‘Corona’ niet in de vertrouwde Loge aan de Schonfeltsingel maar bij zalencentrum Lamain in Winschoten. Reden was dat het logegebouw op dit moment niet voldoet...