Roosevelt lezing ‘Water(s)nood Oost Groningen’

We leven in een tijd van flinke weersveranderingen. Perioden van grote droogte en ongekende regenval komen steeds vaker voor, ook in ons land. Kunnen we het vele regenwater dat via de grote rivieren wordt aangevoerd plus de regen die hier in overvloed kan vallen in de...

Roosevelt Loge schenkt 800 euro aan hospice Sint Maartenhuis.

De Roosevelt Loge heeft 800 euro bijeen gebracht voor hospice Sint Maartenhuis in Winschoten. Aanleiding voor deze donatie was de eerdere kerststukjes actie door leerlingen het Dollard College voor de hospice die door de Roosevelt Loge werd gesponsord. Tijdens de...

F.D. Roosevelt Loge schenkt 700 euro aan Leger des Heils.

Sinds enige tijd vinden de F.D. Roosevelt Loge en de Guldenroede Club van de Odd Fellows onderdak in het gebouw van het Leger des Heils in Winschoten. Op woensdagavond 1 maart waren de dames kapitein Bineke Berkenbosch en Fokje Cnossen in hun eigen gebouw te gast bij...