Feestelijke jubileumzitting van 4 leden van de F.D. Roosevelt Loge uit Winschoten in de Marktplein kerk.

Op woensdagavond 27 oktober zijn vier leden van de Roosevelt Loge in het zonnetje gezet.

Jan van Staalduinen, Bart Zwarsenburg en Scholto ten Have vierden hun 25 jarig lidmaatschap en Piet Pijper zijn 40 jarig lidmaatschap.

Omdat door het corona virus bijeenkomsten niet mogelijk waren zijn de vier leden -die niet allemaal tegelijk lid werden- wel gelijktijdig gehuldigd. Vanwege de grote opkomst is uitgeweken naar de juist gerenoveerde Marktpleinkerk.

De Loge zitting werd bijgewoond door leden van diverse loges en familieleden van de jubilarissen. Mooie woorden werden gesproken, oorkonden, versierselen en felicitaties werden in de zitting overhandigd.

Na afloop werden vele handen geschud en werden de jubilarissen door sprekers van bezoekende loges in het zonnetje gezet en werden presentjes overhandigd.

Piet Pijper dankte namens de jubilarissen alle aanwezigen.