Op donderdag 23 maart heeft wethouder Wünker op de Campus in Winschoten de Gouden Handen Awards uitgereikt. Deze Award is een initiatief van Odd Fellows in de provincie Groningen.

De Odd Fellows hadden al een prijs voor leerlingen die de mooiste essays schreven. Daar deden vooral leerlingen van het VWO aan mee.

De Gouden Handen Award is in het leven geroepen om leerlingen die praktisch geschoold zijn ook in het zonnetje te zetten. Er was in het verleden vooral aandacht voor theoretisch geschoolden. Praktische geschoolden zijn echter van het grootste belang voor onze maatschappij. Zonder hen staat onze wereld stil.

De Winschoter Odd Fellows hebben in 2019, voor de Corona uitbraak, voor de eerste keer de Gouden Handen Award uitgereikt. We hebben toen de school voor praktijkonderwijs De Flint gekoppeld aan Old Wolde en tuinarchitect Martin Knol. Een aantal leerlingen van De Flint ontvingen in 2019 de Gouden Handen Award voor hun bijdrage aan het inrichten van de binnentuin van de afdeling Appelhof, een afdeling voor dementerenden.

Gelukkig was het Corona virus dit jaar voldoende onder controle en konden we de Gouden Handen Award weer uitreiken.

Dit schoolseizoen heeft de commissie Gouden Handen van de F.D. Roosevelt Loge de Guldenroede Club van de Winschoter Odd Fellows gezinshuis De Hondsroos en het Dollard College in Winschoten met elkaar in contact kunnen brengen.

De Hondsroos wilde graag een aantal insectenhotels voor de grote -nog in te richten- tuin rondom het gezinshuis en de leerlingen het VMBO afdeling groen van het Dollard College van de Campus hadden als schoolexamenopdracht o.a. het vervaardigen van een insectenhotel.

Wij wilden er graag aan meewerken dat het gezinshuis De Hondsroos een aantal mooie insectenhotels kreeg en de leerlingen voor hun inzet een Award kregen voor hun werk voor anderen. Voor de toekomst van de insecten, voor De Hondsroos en ook voor de school omdat het geld van de verkochte insectenhotels bestemd is voor leerlingen van de school die weleens een extra financiële ondersteuning kunnen gebruiken.

Alle veertien deelnemende leerlingen van de afdeling groen van VMBO hebben een insectenhotel gemaakt. Daarvoor ontvingen ze uit handen van wethouder Wünker een Gouden Handen Award.

Elena Brader, Sanne van Dijken en Patrick Siepel ontvingen resp. de eerste, tweede en derde prijs, een VVV bon van resp. 50, 30 en 20 euro. De andere leerlingen ontvingen allemaal de vierde prijs en een VVV bon van 10 euro. Alle leerlingen ontvingen naast alle lovende woorden een goodiebag met o.a. geschenkjes van de Mc Donalds, Welkoop en boekhandel Nieborg.

De catering werd gesponsord door Bart Imminga van Ommelander Catering / Buurthuis Noorderlicht Drieborg.

Ook de school ontving een Gouden Handen Award. Die ontvingen de docenten Esther van der Meijden en Bas Möhlmann van wethouder Wünker voor hun bijdrage om van het project een succes te maken.

De commissie Gouden Handen Award Winschoten van de Guldenroede Club en de F.D. Roosevelt Loge.