Odd Fellowweek 2019

De vier Odd Fellowloges van Winschoten organiseren een

Openbare lezingavond

Vrijdagavond 12 april 2019 om 19.30 uur/ inloop 19.00 uur

Marktpleinkerk Winschoten

Marktplein 1

Entree E 10,- p.p. (incl. 2 consumpties en hapje)

met als overkoepelend thema:

Energie en Transitie.

Vanuit een terugblik, naar de toekomst.

Een visie op een wereld over dertig jaar,

de wereld van onze kinderen en kleinkinderen.

De avond wordt ingeleid door de heer Willem Friedrich (fotograaf en auteur) die ons meeneemt door middel van projectie van landschapsfoto’s en tekstfragmenten uit de redevoering uit 1855 van Chief Seattle (opperhoofd van de Indiaanse Duwamasi-stammen) Bewaar het land, uitgesproken bij de overdracht van eeuwenlang door Indianen bewoond land aan de regering in Washington.

Als inleider is de heer Siebe Schootstra, (specialist Energie en Transitie) bereid gevonden deze avond te verzorgen.

De lezing komt op een moment dat het klimaatbeleid vorm krijgt in de Klimaatwet.

Schootstra volgt dit beleid al jaren op de voet en sinds de totstandkoming van het Energieakkoord in 2013 schrijft hij hierover in de media.

Hierdoor weet hij op treffende wijze de voor- en tegenspoed in de totstandkoming van maatregelen tegen klimaatverandering te schetsen.

Een proces van vallen en opstaan, maar bevat steeds de serieuze ondertoon dat dit onderwerp ons allen aangaat.

De titel van zijn lezing is: De toekomst schiet ons niet langer te hulp

Volgens Schootstra leven we op krediet van moeder Aarde en dat krediet is op; fundamentele keuzes zijn nodig om ons te verzekeren van een nieuwe, duurzame toekomst. Maar of wij dat halen…?