Op 2 september is de Roosevelt Loge voor het eerst sinds de Lock down weer bijeen geweest. Deze keer vanwege ‘Corona’ niet in de vertrouwde Loge aan de Schonfeltsingel maar bij zalencentrum Lamain in Winschoten.

Reden was dat het logegebouw op dit moment niet voldoet aan de gestelde eisen wat betreft het maximaal aantal aanwezigen en de ventilatie.

Het was een aangepaste ‘informele’ zitting onder leiding van VM Simon Gerdez met o.a. een bouwsteen van br. Elle Zandstra.

Het slotwoord van Onder Voorzittend Meester Martin Menger ging o.a. over veranderingen en binding houden met elkaar. Tijdens de nazit was deze keer geen spreker maar was er gelegenheid om bij te praten. De nazit was in dezelfde ruimte. Het was een beetje behelpen maar de sfeer was al snel weer vertrouwd ondanks de, vanwege hun kwetsbare gezondheid, afwezige broederen.

Alle aanwezigen vonden het prettig elkaar na een zo lange tijd weer te kunnen ontmoeten in de vertrouwde sfeer.