De werkgroep, bestaande uit leden van de vier Winschoter loges, hebben binnen het kader van het 200 jarig bestaan van de wereldwijde organisatie “Odd Fellows”, op 12 april 2019 een Openbare lezingavond georganiseerd in de Marktpleinkerk te Winschoten.

De werkgroep koos dit jaar voor een uiterst actueel onderwerp binnen de maatschappelijke discussie in Nederland ‘Klimaatverandering en Energie transitie’, met als overkoepelend thema: ‘Vanuit een terugblik, naar de toekomst, een visie op een wereld over dertig jaar’.

Siebe Schootstra

De avond begon met de projectie van landschapsfoto’s en tekstfragmenten naar aanleiding van de redevoering uit 1855 van Chief Seattle (opperhoofd van de Indiaanse Duwamasi-stammen) ‘Bewaar het land’, uitgesproken bij de overdracht van eeuwenlang door Indianen bewoond land aan de regering in Washington.
De presentatie werd samengesteld en gepresenteerd door de heer Willem Friedrich.
Mooie foto’s en kernachtige teksten.

De externe spreker was de heer Siebe Schootstra (specialist Energie en Transitie).
Zijn lezing kwam op het moment dat het klimaatbeleid in Nederland vorm zal krijgen in de ‘Klimaatwet’.
Schootstra volgt dit klimaatbeleid al jaren op de voet en sinds de totstandkoming van het ‘Energieakkoord’ in 2013 schrijft hij hierover in de media.
Zijn lezing had als titel: ‘De toekomst schiet ons niet langer te hulp’.
‘Wij leven op krediet van moeder Aarde en dat krediet is op; fundamentele keuzes zijn nodig om ons te verzekeren van een nieuwe, duurzame toekomst. Maar of wij dat halen…?”
Hij wist via tekst en beeld op treffende wijze de voor- en tegenspoed in de totstandkoming van maatregelen tegen klimaatverandering te schetsen.
Een proces van vallen en opstaan, maar met steeds de serieuze ondertoon dat dit onderwerp ons allen aangaat!.
Een zeer boeiende lezing, door de spreker met kennis van zaken, helder en overtuigend gebracht.
Het was een informatieve- en sfeervolle openbare lezingavond.